Hệ thống cứu hỏa nhà máy SEEV – KCN Thăng long I – Hà Nội

Hệ thống cứu hỏa nhà máy SEEV – KCN Thăng Long I – Hà Nội là công trình cơ tiêu biểu được hoàn thành năm 2016. Giải pháp phòng cháy chữa cháy đồng bộ hàng đầu cho các nhà máy trong KCN được các nhà […]

08/05/2017 Căn hộ, Vinhomes Golden River