CHỨNG NHẬN ISO 9001:2015

HỆ THỐNG QUẢN LÝ  CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015 JESCO PEICO là nhà thầu cơ điện hợp tác chủ yếu với khách hàng nước ngoài, đặc biệt là Nhật Bản. Mục đích chúng tôi hướng đến là đạt những tiêu chuẩn Quốc tế và […]

30/12/2020 9001:2015