Đóng

Dự án

 Lĩnh vực công việc: Điện – Cơ

Thầu chính: Obayashi

Tổng giá trị  dự án: hơn 3 triệu USD.

Thời gian thi công: 2016 – 2019

Trường quốc tế Liên hợp quốc Unis được thành lập bởi chính phủ Việt Nam và Liên hợp quốc nên nhà trường ưu tiên cho những học sinh có người thân làm việc tại Liên hợp quốc, các ngành ngoại giao và người nước ngoài. Trường được xây dựng trong khu đô thị Ciputra bởi nhà thầu chính là công ty TNHH Obayashi Việt Nam. Trong dự án này Peico thực hiện các hạng mục cơ, điện và lắp đặt các thiết bị.

IMG_0023 (FILEminimizer)
Capturgfgge

Capturefgmmree

Bài viết liên quan