Đóng

Dự án

Nhà máy Mektec – KCN Thăng Long II – Hưng Yên.

Thầu chính: Shinryo/Obayashi

Công việc: Hệ thống Chiller và bảo dưỡng nhà máy.

Thời gian: 2019

mektec

 
696363c83eb7dae983a6

fd370ace2ea4ccfa95b5

Bài viết liên quan